Enerji Merkezleri Çakralar

Sanskritçe kaynaklı bir kelime olan çakra tekerlek, çark, dönüş anlamlarına gelmektedir. Çakralar bir bütün olarak insanda var olan bir sistemdir. İnsanın 5 duyu ile hissedilen fiziksel bedeni aslında sadece bir katmandır. Fiziksel katman dışında enerji bedenlerini oluşturan eterik, zihinsel, duygusal ve kozmik katmanlar ile insan bir bütündür. Çakralar eterik katmanda bulunan temel enerji merkezleridir. Kozmik enerji kaynaklı bioenerji çakralar sayesinde bedene girer ve enerji dolaşımına katılırlar.

Her bir çakranın sorumlu oldukları fiziksel, zihinsel ve duygusal alanlar vardır. Katmanlar arasındaki bütünlük çakralar ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla herhangi bir çakrada var olan problem o çakranın sorumlu olduğu bütün alanları olumsuz etkileyecektir.

Çakralar metafizik ve parapsikoloji ilimlerinin çalışma alanına girmektedir. Akademik düzeyde yapılmış parapsikolojik çalışmalar ile çakraların varlığı ve etkinliği kanıtlanmıştır. Tarih boyunca birçok metafizikçi çakraları farklı isimler ve simgeler ile tanımlamışlar ve üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Spiritüel alanda çalışmış birçok kişi çakralar ile yakından ilgilenmişler ve öğretilerinde çakralara yer vermişlerdir. Parapsikoloji Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz metafizik danışmanlık hizmeti ile çakra etkinliği belirlenmekte ve bulunan bütün çakrasal problemler giderilebilmektedir.

Enerji tıbbında da çakralar büyük önem arz etmektedir. Çakralar bezler ile fiziksel bedene bağlanarak bu bezlerin aktivasyonunu belirlerler. Çakralar en eski zamanlardan itibaren bilinmektedir. Orta çağın ünlü hekimi İbn-i Sina De Natura isimli kitabında tedavisinde çakralara yer vermiştir. Hastayı tedaviye almadan önce iki kaşının tam ortasına odaklanılması gerektiğini, hatta bu tedavinin uzaktan da etki edebileceğini söylemiştir. Buradan da anlayabileceğimiz üzere 3. Göz çakrasının bilincinde olarak hem o dönemin hekimliğin zirvesinde yer alan hem de metafizik danışman olarak bioenerji terapi seansı yapabilen İbn-i Sina’nın ilim ve bilimi nasıl harmanladığını görmekteyiz. Tıbbi bioenerji ile fizyoterapi bilimini birleştirdiğimiz Global Bioenerji Merkezi’mizde çağlar ötesinden beri bilinen aura, çakra ve bioenerjiyi tıp bilimi ile birleştirerek hastalarımıza en kısa sürede sonuç aldığımız tedavi seçenekleri sunmaktayız. Tıbbi bioenerji seansları ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Ezoterizm çakralar ile yakından ilgilenmiştir. Birçok farklı öğretide ismi farklı olarak anılsa da anlatılan ve üzerinde çalışılan sistem aynıdır. Anadolu Ezoterizminde ki adı letaiftir. O dönemin inisiye merkezleri olan dergahlarda çakra aktivasyonları yapılmaktaydı. Tasavvufta sık sık geçen gönül mertebesi kalp çakrasıdır. Bunun gibi birçok örnek araştırıldığında çakraların bütün öğretilerdeki yeri kolaylıkla görülebilmektedir.

Okültizm ile ilgili ilimlerde çakra sistemi ile yakından ilgilenmiştir. Ayrıca Paranormal olayların temelinde bulunan negatif enerjiler ilk olarak çakra sistemine zarar vermekte ve enerji akışını olumsuz yönde etkilemektedirler. Parapsikoloji Akademi bünyesinde bulunan ülkemizdeki en iyi metafizik uzmanı parapsikologların etkin çalışmaları ile çakralar üzerindeki bütün negatif blokajlar kısa sürede giderilmektedir.

Çakrasal birçok problem metafizik arındırma ve bioenerji seansı ile giderilebilmektedir. Ayrıca bioenerji eğitimi ile de kişiye kendi çakralarını enerjetik olarak nasıl arındıracağı ve blokajları nasıl kaldırabileceği öğretilebilmektedir. Çakraların aktifleştirilmesi ancak bioenerji eğitimi ile mümkün olmaktadır. Kuantum Bioenerji Dünyası bünyesinde verdiğimiz bioenerji dersleri ile bu alanda ki en etkin ve zengin içerikli eğitimi vermekteyiz. Online ve yüz yüze olmak üzere seans ve eğitim seçenekleri olan Kuantum Bioenerji Dünyası ülkemizde bu alanda çalışmalar yapan en etkin ve yetkin kurumdur. Eğitim sonucunda kazanılan üniversite onaylı ve 196 ülkede geçerli bioenerji uzman sertifikası e-devlet üzerinden de görüntülenebilmektedir. Çakralar, seanslarımız ve eğitimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.