Kök Çakra

Omurganın aşağı bakan kısmında ve iki bacağın tam ortasında bulunur. Bağlı olduğu bez böbrek üstü bezidir. Rengi kırmızıdır. Kemik, kan, ayaklar, bacaklar bu çakra ile ilişkilidir. Dünyevi işler bu çakra ile bağlantılıdır. Dünya ile barışık olma, para, iş, kariyer ile ilgili enerji kanalları bu çakra ile eterik bedene bağlanır. Cesaret bu çakradadır yani fiziksel korkular buradadır. Dengeli çalıştığında kişi kendini güvende ve cesur hisseder. Çok fazla çalıştığında yada daha üst çakralar blokajlı olduğunda kişi sadece dünyevi hayata bağlanır; meteryalist bir bakış açısıyla hayata bakar. Maneviyattan uzaklaşır. Nefs mertebelerini aşarak bir üst makama geçemez.

Sakral Çakra

Solar Pleksus

Kalp Çakrası

Boğaz Çakrası

3. Göz ( Alın ) Çakrası

Taç Çakra

İletişim : 0530 120 47 97