Alın ( 3. Göz ) Çakrası

Alnın ortasında bulunur. Bağlantılı olduğu bez hipofizdir. Rengi çivit mavisidir. Uyku, gözler, öğrenme, bilişsel süreçler, kavrama, hafıza, konsantrasyon bu çakra ile ilişkilidir. Yapılan planları hayata geçirme problemleri 3. göz çakrası ile ilişkilidir. Sezgiler bu çakradadır. İleri görüşlü olmak, olayları doğru bir şekilde okuma yeteneği buradadır. İlahi kozmik enerji ile hemdem olan kişi 3. gözü ile olayları okumaya başlar ve zihin alanından kurtularak Külli akıl ile düşünmeye ve farketmeye başlar. Uykusuzluk problemleri, öğrenme güçlüğü, görsel ve bilişsel hafızanın düşük olması, konsantrasyon problemleri ve unutkanlık 3. göz çakra blokajları ile ilişkilidir.

Kök Çakra

Sakral Çakra

Solar Pleksus

Kalp Çakrası

Boğaz Çakrası

3. Göz ( Alın ) Çakrası

Taç Çakra

İletişim : 0530 120 47 97